Nieuws goedkope bouwterreinen. Belangrijk!

bouwgrondAls u tot de gelukkigen behoort die er in slagen betaalbare bouwterrein te verwerven om een eigen huis te kunnen construeren, mag u in de handjes klappen. Veel mensen dromen ervan om weleens een eigen huis te construeren. Echter dat lukt lang niet iedereen want bouwgrond is schaars en bovendien meestal heel duur. Ingeval u op zoek bent naar bouwterrein, dan is het wel zo makkelijk om op de hoogte te zijn van de toestand in de omstreek waar u bouwterrein zoekt. Deze informatie kunt u onder meer ontdekken op de elektronische snelweg, zodat u al enig idee krijgt over prijzen, ligging, condities en dergelijk.

 

 

De prijs van bouwgrond


De prijs van bouwgrond varieert heel sterk, waarbij u kunt denken aan bouwgrond van 50 euro per vierkante meter tot wel bijna duizend euro per vierkante meter.
• De onkosten van bouwgrond zijn vooreerst regionaal heel afwijkend. In streken in Nederland waar bouwgrond heel schaars is bijvoorbeeld in de dichtbevolkte streken, is bouwterrein altijd veel duurder dan in dunbevolkte gebieden. Denk hierbij aan het verschil Zuid-Holland versus Groningen.
• Tevens speelt de omvang van de kavel een rol. U betaalt per vierkante meter, dus het mag overduidelijk zijn dat een grote kavel duurder is dan een kleine.

Als u echter in een bepaalde wijk een kavel van 300 vierkante meter vergelijkt met een kavel van 1200 vierkante meter, dan zal de prijs per vierkante meter van de grote kavel vaak wat lager zijn.
• Ook het bestemmingsplan speelt een rol. Koopt u land in een villawijk, dan zal de verkoopprijs per vierkante meter meestal hoger zijn dan de koopprijs in een normale buurt.
• De verkoopprijs van bouwterrein op het platteland en (meer info) buiten de bebouwde kom, is dikwijls lager dan in een gewilde woonomgeving in een dorp of stad.
• Wanneer de grond al bouwrijp is gemaakt, is de verkoopprijs per vierkante meter hoger dan als u dit zelf nog moet regelen.
• De vorm van het bouwterrein en de ligging van de bouwgrond spelen ook een rol. Van een lang smal perceel zal de vierkante meter prijs minder zijn dan van een mooie rechthoek, ook al ligt deze bouwgrond in dezelfde straat. Een achtertuin op het zuiden is meer gewild dan op het noorden, dus ook dit heeft soms invloed op de verkoopprijs.

 

 

Verkoopprijs bouwterrein en bouwen


goedkope bouwgrondDe prijs van de bouwgrond die gevraagd wordt kent u, zodoende als u er in slaagt een stuk bouwgrond te vinden, dan kunt u achterhalen of de prijs van het bewuste kavel bouwgrond vergelijkbaar is met percelen in dezelfde buurt. Maar let ook op de volgende aspecten, want die kunnen als u gaat bouwen nog prijsverhogend werken. Ga zorgvuldig na of de bouwgrond niet verontreinigd is, want als u een betaalbaar stuk bouwgrond koopt wat daarna verontreinigd blijkt te zijn en schoongemaakt moet worden, dan zou u wel eens duurder uit kunnen zijn dan u gedacht had. Vraag bij de bewuste gemeente de bouwvoorschriften na, die kunnen de prijs van een te bouwen woning ook hoger maken

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Nieuws goedkope bouwterreinen. Belangrijk!”

Leave a Reply

Gravatar